Adrese către birouri electorale

Numărul adreseiDescriere
Adresa nr.198/C/28.09.2014referitoare la Procesul-verbal privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor și a semnelor electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2014
Adresa nr.199/C/28.09.2014privind completarea birourilor electorale județene, de sector și pentru secțiile de votare din străinătate cu reprezentanții partidelor politice parlamentare, precum și cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare care au propus candidați și au comunicat reprezentanți în termenul legal
Adresa nr.252/C/03.10.2014privind coordonatorii de campanie la nivelul județelelor, sectoarelor municipiului București și pentru străinătate, astfel cum aceștia au fost comunicați Biroului Electoral Central
Adresa nr.257/C/04.10.2014privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor politice parlamentare, precum și cu reprezentanții formațiunilor politice neparlamentare care au propus candidați
Adresa nr.268/C/07.10.2014privind aplicarea dispozițiilor art.9 alin.(2) din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României și a aparatului de lucru al acestora aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr.1/H/2014
Adresa nr.346/C/16.10.2014referitoare la categoriile de documente/materiale ce trebuie predate de birourile electorale ale secțiilor de votare către Biroul electoral județean sau după caz, de sector al municipiului București
Adresa nr.348/C/16.10.2014referitoare la categoriile de documente/materiale ce trebuie predate de birourile electorale ale secțiilor de votare către Biroul electoral județean sau după caz, de sector al municipiului București, precum și a celor ce trebuie predate de Biroul electoral județean sau după caz, de sector al Municipiului București către Biroul Electoral Central
Adresa nr.383/C/21.10.2014privind aplicația electronică de verificare a cheilor de control înscrise în Procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din 2 noiembrie 2014, întocmite la nivelul secțiilor de votare
Adresa nr.436/C/21.10.2014privind obligația președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare de a dispune măsurile ca la ora încheierii votării, urna specială să se afle în sediul biroului electoral al secției de votare
Adresa nr.567/C/01.11.2014privind lista institutelor de sondare a opiniei publice, a societăților comerciale și a organizațiilor neguvernamentale, acreditate până la data de 01.11.2014, de către Biroul Electoral Central
Adresa nr.1570/C/11.11.2014referitoare la categoriile de documente/materiale ce trebuie predate de birourile electorale ale secțiilor de votare către Biroul electoral județean sau după caz, de sector al municipiului București
Adresa nr.1571/C/11.11.2014referitoare la categoriile de documente/materiale ce trebuie predate de birourile electorale ale secțiilor de votare către Biroul electoral județean sau după caz, de sector al municipiului București, precum și a celor ce trebuie predate de Biroul electoral județean sau după caz, de sector al Municipiului București către Biroul Electoral Central
Adresa nr.1602/C/12.11.2014referitoare la categoriile de documente/materiale ce trebuie predate de birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, către Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate nr.48, sau după caz, către Tribunalul București, precum și către Autoritatea Electorală Permanentă
Adresa nr.1624/C/13.11.2014privind aplicarea ștampilei de control a secției de votare
Adresa nr.1663/C/14.11.2014privind măsurile care se impun pentru soluționarea cererilor de înlocuire a reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale
Adresa nr.1717/C/15.11.2014privind lista institutelor de sondare a opiniei publice, a societăților comerciale și a organizațiilor neguvernamentale, acreditate până la data de 15.11.2014, de către Biroul Electoral Central
Adresa nr.1725/C/15.11.2014privind dovada înregistrării ca operator de date cu caracter personal