Legislaţie

Nr.crt.Legislație
1Constituția României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)
2Lege nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare (actualizată până la data de 27 iunie 2014)
3Lege nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată (Monitorul Oficial nr. 650/ 12.09.2011)
4Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (Monitorul Oficial nr.757/12.11.2012)
5Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (Monitorul Oficial nr. 606/ 23.08.2012)
6Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 111/ 13.02.2014)
7Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României (Monitorul Oficial nr.475/27.06.2014)
8Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (actualizată până la data de 24 martie 2014)
9Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Monitorul Oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003)
10Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată (Monitorul Oficial nr. 535/ 03.08.2009)
11Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr.72/04.02.2013)
12Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.621/02.09.2010)
13Legea nr. 116/2013 pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (Monitorul Oficial nr.247/30.04.2013)
14Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.182/10.03.2008)
15Rectificare în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.227/25.03.2008)
16Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr. 800/28.11.2008)
17Rectificare în cuprinsul Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial al României nr. 810/03.12.2008)
18Legea nr. 334 /2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (Monitorul Oficial nr. 510/ 22.07.2010)
19Legea nr. 124/2011 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale (Monitorul Oficial nr.433/ 21.06.2011)
20Hotărârea Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 493/02.07.2014)
21Hotărârea Guvernului nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 493/02.07.2014)
22Hotărârea Guvernului nr.705/2014 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 641/01.09.2014)
23Hotărârea Guvernului nr.706/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 641/01.09.2014)
24Hotărârea Guvernului nr. 707/2014 pentru aprobarea modelului, dimensiunilor și a condițiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 641/01.09.2014)
25Hotărârea Guvernului nr. 708/2014 privind modelul, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Președintelui României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 641/01.09.2014)
26Hotărârea Guvernului nr. 709/2014 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 642/01.09.2014)
27Hotărârea Guvernului nr. 710/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ștampilei de control a secțiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea „VOTAT” care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 642/01.09.2014)
28Hotărârea Guvernului nr. 711/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr. 642/01.09.2014)
29Decizia Curții Constituționale nr.672/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Monitorul Oficial nr.559/08.08.2012)
30Decizia Curții Constituționale nr. 107/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (Monitorul Oficial nr. 318/30.04.2014)
31Decizia Curții Constituționale nr. 418/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Monitorul Oficial nr. 563/30.07.2014)
32Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.15/2014 privind aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declarației de acceptare a candidaturii și a modelului declarației de renunțare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr.651/2014)
33Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.16/2014 privind procedura de eliberare a adeverințelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizațiile neguvernamentale și instituțiile mass-media a condițiilor prevăzute de art.47 alin.(3) și (4) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și procedura de acreditare a observatorilor externi și ai reprezentanților externi ai mass-media la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr.653/2014)
34Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.17/2014 privind desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, constituite la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 (Monitorul Oficial nr.673/2014)
35Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr.528/2014 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.674/2014)
36Ordinul Ministrului afacerilor externe nr.1839/2014 privind stabilirea secțiilor de votare din străinătate pentru organizarea și desfășurarea alegerii Președintelui României în anul 2014