Aplicație pentru verificarea proceselor verbale de secție de consemnare a rezultatelor votării pentru alegerea
PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, 16 noiembrie 2014
a
Numărul total al alegătorilor prevăzut în copia de pe lista electorală permanentă existentă în secţia de votare
(pct. a >/= pct. b1)
b
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne
(pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:
b1
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă
b2
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne şi nu sunt cuprinşi în copia de pe lista electorală permanentă, înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
b3
Numărul total al alegătorilor care au votat utilizând urna specială**), înscrişi în tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
c
Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c < / = pct. b –
pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g)
d
Numărul voturilor nule
e
Numărul buletinelor de vot primite
(pct. e >/= pct. c + pct. d + pct. f)
f
Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate
g1
Poziţia 1
VICTOR-VIOREL PONTA
g2
Poziţia 2
KLAUS-WERNER IOHANNIS