Decizii în aplicarea unitară a prevederilor legii

NR.CRT.NUMĂR DECIZIEDESCRIERE
1Decizia nr.1privind datele la care se consideră împlinite termenele prevăzute de Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la alegerile pentru Președintele României în anul 2014
2Decizia nr.2privind documentele pe care trebuie să le conțină propunerile de candidatură care vor fi depuse la Biroul Electoral Central la alegerile pentru Președintele României din anul 2014
Modelul cererii de înregistrare a candidaturii - Format rtf
Modelul cererii de înregistrare a candidaturii - Format pdf
Modelul declarației de acceptare a candidaturii - Format pdf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format rtf
Declarația pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia - Format pdf
Declarația de avere - Format rtf
Declarația de avere - Format pdf
Declarația de interese - Format rtf
Declarația de interese - Format pdf
Modelul listei de susținători - Format rtf
Modelul listei de susținători - Format pdf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format rtf
Modelul declarației de renunțare la candidatură - Format pdf
3Decizia nr.7privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot de către persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă, persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate dar care nu și-au pierdut drepturile electorale, precum și de persoanele asupra cărora s-a luat măsura arestului la domiciliu, la alegerile pentru Președintele României din anul 2014
4Decizia nr.8privind procedura de acreditare a observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-media la alegerile pentru Președintele României din anul 2014
5Decizia nr.9privind numerotarea birourilor electorale județene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate care va fi utilizată la personalizarea proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării la alegerile pentru Președintele României din anul 2014
6Decizia nr.10privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum și pentru buna organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2014
7Decizia nr.36privind măsurile pentru colectarea datelor și informarea opiniei publice privind prezența populației la vot
8Decizia nr.37privind unele măsuri pentru buna desfășurare a activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și a operațiunilor pentru alegerea Președintelui României
9Decizia nr.50privind aplicarea prevederilor art.44 alin.(8) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
10Decizia nr.51privind măsurile pentru colectarea datelor și informarea opiniei publice privind prezența populației la vot la secțiile de votare din străinătate
11Decizia nr.54privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor alegerilor pentru Președintele României din anul 2014
12Decizia nr.55privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2014
13Decizia nr.59privind aplicarea prevederilor art.22 alin.(2)-(4) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
14Decizia nr.70privind aplicarea prevederilor art.45 și art.47 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
15Decizia nr.99pentru completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 54D/2014 privind operațiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea rezultatelor alegerilor pentru Președintele României din anul 2014
16Decizia nr.100privind posibilitatea realizării de copii ale tabelelor electorale utilizate în secțiile de votare
17Decizia nr.101pentru completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 10D/2014 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, precum și pentru buna organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2014
18Decizia nr.109privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale
19Decizia nr.125privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui României din anul 2014 la secțiile de votare din străinătate
20Decizia nr.126privind completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 55/D din 16.10.2014 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintelui României din anul 2014
21Decizia nr.127privind formatul buletinului de vot care va fi folosit la cel de-al doilea tur de scrutin la alegerile pentru Președintele României din anul 2014
22Decizia nr.128privind procedura de acreditare a observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-media la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 pentru turul II de scrutin
23Decizia nr.129pentru completarea Deciziei Biroului Electoral Central nr. 128D/2014 privind procedura de acreditare a observatorilor interni și a reprezentanților interni ai mass-media la alegerile pentru Președintele României din anul 2014 pentru turul II de scrutin